close
تبلیغات در اینترنت
حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی در ایران و اسناد بین المللی

امروز و ساعت دقیقه می باشد.

جستجوگر پیشرفته سایت 

حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی در ایران و اسناد بین المللی

یکی از حقوقی که برای اتباع بیگانه در هر کشوری به رسمیت شناخته شده حق اشتغال به کار است،

دانلود حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی در ایران و اسناد بین المللی

حق اشتغال اتباع بیگانه
قانون کار ایران
حقوق کار اتباع بیگانه
سازمان بین المللی کار
دانلود پایان نامه رشته حقوق
حق اشتغال مهاجرین خارجی در ایران
حق اشتغال مهاجرین خارجی در اسناد بین المللی
دسته بندی دکترا
فرمت فایل doc
حجم فایل 113 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56

دانلود پایان نامه رشته حقوق

حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی در ایران و اسناد بین المللی

 
 
چکیده
یکی از حقوقی که برای اتباع بیگانه در هر کشوری به رسمیت شناخته شده حق اشتغال به کار است، این حق مطلق نبوده و اغلب کشورهای جهان آن را محدود به شرایطی خاص نموده اند. مهاجرت های نیروی کار از یک کشور به کشور مقصد و مبادله نیروی انسانی بین کشورها منتهی به تدوین و تصویب قوانین و مقرراتی در زمینه نحوه و چگونگی به کارگیری و اشتغال اتباع بیگانه در کشورها شده است. 
 
در همین راستا و به منظور صیانت از حقوق تمامی کارگران از جمله کارگران مهاجر و بهبود شرایط عادلانه کار و ارتقای استانداردهای معیشتی و بهره مندی از تامین اجتماعی کارگران، سازمان بین المللی کار (ILO) تاسیس گردید که با تصویب مقاوله نامه و توصیه نامه تکمیلی به حمایت های لازم از حقوق مرتبط به کار پرداخته و به عنوان پرمایه ترین منبع حقوق بین-الملل کار محسوب می گردد. در برخی از اسناد مهم بین المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها به بحث اشتغال و حقوق کار و کارگران مهاجر به صورت کلی اشاره و پرداخته شده است. 
 
در ایران تا قبل از سال 1328 که نخستین قانون کار به تصویب رسید هیچ گونه مقررات صریحی راجع به اشتغال اتباع بیگانه وجود نداشت اما از همان ابتدا برای اتباع بیگانه به جز در مواردی که اشتغال منحصر به اتباع دانسته یا در انحصار دولت بوده این حق به رسمیت شناخته شده است. و در فصل ششم قانون کار ایران مصوب 1360 مواد 125 تا 129 و آیین نامه اجرای ماده 129 به شرح اشتغال اتباع بیگانه و چگونگی بهره مندی از تامین اجتماعی آنان پرداخته شده است. چگونگی تطبیق قوانین داخلی با موازین بین المللی کار با توجه به این که اشتغال غیر مجاز اتباع بیگانه در حال حاضر کشور ما را با چالش های فراوانی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی روبرو ساخته است باعث اهمیت بررسی موضوع شده است. در تدوین و نگارش این رساله سعی شده است با عنایت به این مهم که ایران از اعضای قدیمی سازمان بین المللی کار بده، ضمن بررسی موازین و مقررات بین المللی کار و قوانین کار ایران در حد توان به مطالعه تطبیقی و مقایسه قوانین پرداخته شود و پیشنهادات لازم ارایه گردد.
 
 
واژگان کلیدی:
اتباع بیگانه

حق اشتغال

قانون کار ایران

حقوق کار اتباع بیگانه

سازمان بین المللی کار

 
 
 
مقدمه
از دیرباز کسب درآمد و اشتغال یکی از علل مهاجرت افراد انسانی به صورت فردی و گروهی از سرزمینی به سرزمین دیگر بوده که پیشینه این مهاجرت ها به ابتدای تاریخ بشریت برگشته و این نوع مهاجرت ها ناشی از شرایط نامساعد زندگی در یک مکان بوده، آدمی را در هیچ مقطعی از تاریخ نمی توان جدا از کار و فعالیت تصور کرد. از آن زمان که انسان به جهت رفع نیازهای خود ناچار به فروش نیروی بازوی خود (کار) گردید، به لحاظ عدم توازن و تعادل قدرت بین خریدار نیروی کار (کارفرما) و فروشنده (کارگر) نیاز به وجود قوانین حمایتی از نیروی ضعیف این معامله (کارگر) احساس می شد. که با تحول جوامع بشری و صنعتی شدن جوامع شاخه ای جدید در علم حقوق به نام «حقوق کار» تاسیس که وظیفه اصلی آن حمایت از حق و حقوق کارگر را برعهده گرفت.
 
در عصر کنونی روند رو به رشد جمعیت جهان، شرایطی همچون جنگ های منطقه ای و داخلی، بحران های عظیم جهانی، کمبود عرضه نیروی کار در یک منطقه و نیاز به تقاضا در منطقه ای دیگر باعث بروز فقر و بیکاری در بیشتر کشورهای جهان سوم و همچنین تشدید روند مهاجرت در حجم گسترده ای شده که این مهاجرت ها به کشورهای دیگر با وضعیت ها و شرایطی برای مهاجران و بروز مشکلاتی برای کشورهای مهاجر پذیر شده، مهاجران جوینده کار با ترک دیار خویش از بسیاری مزایای آن چشم پوشی کرده هنگامی وارد کشور مورد نظر می شوند به موانع سنگینی برخورد که می بایست از پیش رو بردارند و بر آنها چیره شوند، در تبعیض های چندگانه قرار گرفته از جمله در کاری که انجام می دهند و یا در حقوقی که می گیرند در شانسی که برای ارتقا داشته و یا در خطر بیکاری که همواره آنها را تهدید می کند.
 
 بیشتر مهاجران به کارهایی می پردازند که کارگران بومی می-کوشند از آنها پرهیز کنند و در بیشتر کشورها مهاجران به ناچار گرد مشاغل یدی و غیر ماهرانه جمع می شوند. از سوی دیگر کشورهای مهاجر پذیر به دلیل ظرفیت محدود منابع انسانی مورد نیاز و همچنین بروز بیکاری و چالش های فرارو از جمله این که حضور نیروی کار بیگانه باعث کاهش ضریب امنیت شغلی در بازار کشور، تغییر فرهنگ اشتغال، نبود بهداشت روانی برای نیروی کار داخلی، کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال ارز و کسب رایگان مهارت در صنایع و بروز پاره ای مشکلات اجتماعی و امنیتی شده، بنابراین در همین راستا و در جهت کاهش اثرات سوء مذکور کشورهای مهاجر پذیر اقدام به تنظیم مقررات محدود کننده ای در جهت کنترل ورود مهاجران و اشتغال اتباع بیگانه در سرزمین خود وضع کرده تا با این عمل ضمن ممانعت از ورود غیر قانونی مهاجران و اتباع بیگانه به سرزمین خود، به مهم ترین هدف که کاهش نرخ بیکاری در بین اتباع مقیم کشور و ایجاد فرصت های شغلی برای اتباع داخلی می باشند برسند.
 
از جمله حقوقی که برای بیگانگان در هر کشور به رسمیت شناخته شده حق اشتغال به حرفه و صنعت و تجارت است. البته این حق مطلق نبوده و در هر کشوری محدود به شرایط و قوانینی است و در راستای حمایت از حقوق اتباع بیگانه در بحث اشتغال قوانین و موازینی از سوی نهادهای بین المللی به ویژه سازمان بین المللی کار تدوین گردیده که در این تحقیق به آن پرداخته می شود.
 
 
 
فهرست مطالب
حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی در ایران و اسناد بینالمللی1
چکیده4
واژگان کلیدی:4
مقدمه5
1ـ تبیین موضوع5
2ـ اهمیت موضوع7
3ـ اهداف پژوهش7
4ـ پرسشهای پژوهش8
الف) سوالات اصلی8
ب) سوالات فرعی8
5ـ فرضیات پژوهش8
6ـ نوع و روش پژوهش9
8ـ موانع و مشکلات پژوهش9
 

بخش نخست:مبانی و ویژگیهای مرتبط با اشتغال اتباع بیگانه9

فصل نخست: مفهوم اشتغال10
مبحث نخست: جایگاه حق اشتغال در حقوق کشورها10
مبحث دوم: ماهیت حقوقی حق اشتغال بیگانگان11
مبحث سوم: بررسی رویه دولتها در رابطه با حق اشتغال بیگانگان11
مبحث چهارم: اصل عدم مداخله و استقلال کشورها11
فصل دوم: مفهوم تابعیت و تبعه12
مبحث نخست: تعریف تابعیت12
گفتار نخست: مفهوم لغوی12
گفتار دوم: مفهوم حقوقی12
گفتار سوم: بیتابعیتی13
مبحث دوم: تاریخچه تابعیت13
مبحث سوم: انواع تابعیت14
فصل سوم: مفهوم بیگانه14
مبحث نخست: مفهوم لغوی14
مبحث دوم: مفهوم حقوقی14
مبحث سوم: انواع بیگانگان15
مبحث چهارم: وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران15
گفتار اول: وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران15
الف: از نظر حقوق سیاسی15
ب: از نظر حقوق عمومی15
گفتار دوم: وضعیت حقوقی اشخاص حقوقی بیگانه در ایران16
الف: از نظر حقوق سیاسی16
ب: از نظر حقوق عمومی16
مبحث پنجم: اصول و مبانی وضعیت بیگانگان16
گفتار نخست: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان17
گفتار دوم: رفتار متقابل بین دولتها17
 

بخش دوم:رژیم حقوقی اشتغال اتباع بیگانه بر اساس اسناد بینالمللی17

فصل نخست: سازمان بینالمللی کار (ILO)18

مبحث نخست: مقدمه18
مبحث دوم: تاریخچه سازمان بینالمللی کار[18]19
مبحث سوم: ساختار و تشکیلات سازمان بینالمللی کار19
مبحث چهارم: اساسنامهی سازمان بینالمللی کار20
مبحث پنجم: اعلامیه فیلادلفیا، اعلامیه مربوط به هدفها و مقاصد سازمان بینالمللی کار20
مبحث ششم: بررسی مصوبات سازمان بینالمللی کار21
مبحث هفتم: مقاوله نامههای بنیادین و کلیدی سازمان بینالمللی کار22
مبحث هشتم: سازمان بینالمللی کار و کارگران مهاجر23

فصل دوم: کنوانسیون بینالمللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و خانواده آنها23

مقدمه23
مبحث نخست: چشمانداز و تعاریف23
مبحث دوم: عدم تبعیض در حقوق24
مبحث سوم: حقوق بشر24
مبحث چهارم: حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها25
مبحث پنجم: قوانین قابل اجرا برای گروههای خاص از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها25
مبحث ششم: ترویج و گسترش شرایط سالم، منصفانه، انسانی و قانونی در ارتباط با مهاجرت بینالمللی کارگران و اعضای خانواده آنها25
مبحث هفتم: اجرای معاهده26
 

بخش سوم:اشتغال اتباع بیگانه در حقوق ایران و مطابقت آن با اسناد بینالملل27

فصل نخست: بررسی حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران27

مبحث نخست: اشتغال اتباع بیگانه در حقوق کار ایران27
گفتار نخست: نگاهی به قوانین و مقررات پیش از انقلاب27
گفتار دوم: نگاهی به قوانین و مقررات پس از انقلاب28
مبحث دوم: اتباع بیگانه در ایران29
گفتار نخست: شرایط صدور پروانه کار29
گفتار دوم: موارد صدور، تمدید و تجدید پروانه کار بدون نیاز به نظر هیات فنی اشتغال30
الف: تبعه بیگانهای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد30
ب: تبعه بیگانهای که دارای همسر ایرانی باشد30
مبحث سوم: هیات فنی اشتغال اتباع خارجی30
گفتار نخست: وظایف هیات فنی اشتغال در خصوص اعطای اجازه کار به متخصصان30
گفتار دوم: ترکیب اعضای هیات فنی اشتغال31
گفتار سوم: نحوه تشکیل جلسات هیات فنی اشتغال31
مبحث چهارم: چگونگی تمدید، تجدید ابطال و لغو پروانه کار اتباع بیگانه32
گفتار نخست: تمدید و تجدید پروانه کار32
گفتار دوم: ابطال پروانه کار32
مبحث پنجم: اشتغال به کار بیگانگان در ایران از نظر قانون تامین اجتماعی32
مبحث ششم: مجازات اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه33
 

بخش چهارم:قواعد بین المللی در خصوص حقوق کار بیگانگان34

فصل اول: سازمان بین المللی کار و کارگران مهاجر35

گفتار اول: مقاوله نامه های کلی35
گفتار دوم:مسائل کارگران مهاجر و مقاوله نامه های دیگر36
گفتار سوم:مقاوله نامه های مربوط به تأمین اجتماعی کارگران خارجی37
الف) رفتار برابر در مورد کارگران داخلی و خارجی38
ب) حقوق مکتسب یا در حال اکتساب41

فصل دوم: دیدگاه قانون کار و سایر قوانین ایران درمورد کارگران مهاجر و نحوه صدور پروانه ی کار به اتباع بیگانه :43

گفتار اول: دیدگاه قانون کار و آیین نامه اجرایی ماده 129 این قانون43
گفتار دوم: قانون اساسی و بحث اشتغال44
گفتار سوم: برنامه های توسعه ای و دیدگاه نسبت به کارگران بیگانه45

فصل سوم: تأثیرات مقاوله نامه ها بر قوانین و مقررات ایران در مبحث کارگران مهاجر46

گفتار سوم: مقاوله نامه تساوی رفتار در مورد کارگران خارجی (شماره 19)47
نتیجه49
منابع53
 
 
 

دانلود حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی در ایران و اسناد بین المللی

پنجشنبه 20 اسفند 1394 ساعت: 13:11
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی


تبلیغات

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 4

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 626
بازدید دیروز بازدید دیروز : 1,339
بازدید هفته بازدید هفته : 1,965
بازدید ماه بازدید ماه : 30,953
بازدید سال بازدید سال : 210,135
بازدید کلی بازدید کلی : 1,293,578

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.156.76.187
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود