close
تبلیغات در اینترنت
طرح لرزه ای سازه های فولادی

امروز و ساعت دقیقه می باشد.

جستجوگر پیشرفته سایت 

طرح لرزه ای سازه های فولادی

دانلود پایان نامه مهندسی عمران طرح لرزه ای سازه های فولادی

دانلود طرح لرزه ای سازه های فولادی

سازه
سازه های فولادی
دانلود پایان نامه  طرح لرزه ای سازه
دانلود پایان نامه مهندسی عمران
دانلود پایان نامه طرح لرزه ای سازه های فولادی
دانلود پایان نامه رشته عمران
دانلود پایان نامه عمران
دسته بندی عمران
فرمت فایل pdf
حجم فایل 818 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81

دانلود پایان نامه مهندسی عمران

طرح لرزه ای سازه های فولادی

مقدمه:
فولاد بعنوان ماده ای با مشخصات خاص و منحصر بفرد، مدتهاست در ساخت ساختمانها کاربرد دارد. قابلیت اجرای دقیق، رفتار سازه ای معین، نسبت مقاومت به وزن مناسب، در کنار امکان اجرای سریع سازه های فولادی همراه با جزئیات و ظرافتهای معماری ، فولاد را بعنوان مصالحی منحصر و ارزان در پروژه های ساختمانی مطرح نموده است؛ به نحوی که اگر ضعفهای محدود این ماده نظیر مقاومت کم در برابر خوردگی و عدم مقاومت در آتش سوزیهای شدید به درستی مورد توجه و کنترل قرار گیرند، امکانات وسیعی در اختیار طراح قرار می دهد که در هیچ ماده دیگر قابل دستیابی نیست.
 
راهکار هایی که برای طراحی و بهسازی لرزه ای سازه‌های فولادی وجود دارد می توان به اختصار به شرح زیر بیان کرد:
 
مهاربندی در سازه های فولادی و یا تقویت مهاربندی موجود
کار عمده‌ای که در جهت بهبود رفتار لرزه ای سازه های فولادی می توان انجام داد، کنترل طراحی لرزه‌ای مهاربندی سازه می‌باشد. در صورت عدم کفایت مکانیزم های مقاومت جانبی سازه، می توان اقدام به ایجاد مهاربندی در سازه نمود که این کار از طریق برداشتن تیغه ها میسر می باشد. در طراحی لرزه‌ای و تقویت ساختمان‍ها که در بخش بعدی بیشتر شرح می‌شود, غالباً سه هدف عمده وجود دارد:
 
- افزایش مقاومت ساختمان در برابر بارهای جانبی
- افزایش شکل‌پذیری ساختمان
- افزایش مقاومت به همراه افزایش شکل‌پذیری ساختمان
 
متقارن کردن سیستم های مهاربندی
برای جلوگیری از پیچش در سازه ، تقارن مهاربندی ها ضروری است. بنابر این با بررسی سازه می توان از نحوه مهاربندی آن آگاهی حاصل کرده و در صورت عدم تقارن آن، باید با افزودن مهاربندی در طراحی لرزه‌ای به متقارن کردن آن پرداخت.
 
کاهش بارهای مرده ساختمان
در ساختمانهای موجود معمولا از سقفها و دیوارهای ضخیم و سنگین استفاده شده که می‌توان با برداشتن بارهای اضافی کمک مؤثری به کاستن نیروهای لرزه‌ای نمود.
 
تقویت اتصالات سازه‌ای
اتصالات بادبندها و اتصال تیرها به ستونها بایستی تقویت شوند. البته در غالب اوقات به تقویت خود اعضای ستون و تیر نیز نیاز خواهد بود.
 
بهسازی دیوارهای موجود
یکسری از دیوارهای موجود در قابهای فولادی را می‌توان به صورت میانقاب و نوعی سیستم مقاوم جانبی طراحی نمود و بقیه دیوارها نیز به هر حال بایستی در اثر زلزله به آوار تبدیل نشوند.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

سازه

سازه های فولادی

طرح لرزه ای سازه

 
 
 
فهرست مطالب
فصل یكم ؛ تعاریف 5
1-1 نمادها 5
2-1 عبارات و اصطلاحات 7
 
فصل دوم ؛ دامنه و حدود كاربرد 15
1-2 ملاحظات كلی 15
 

فصل سوم ؛ مشخصات مصالح 16

1-3 فولاد مصرفی 16
2-3 جوش 16
3-3 پیچ 16
 

فصل چهارم ؛ بارها و تركیب بارها 17

1-4 ملاحظات كلی 17
2-4 تركیب بارهای شامل زلزله طرح  17
3-4 تركیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته  17
4-4 تركیب بارهای شامل زلزله حداكثر مورد انتظار 18
 

فصل پنجم ؛ الزامات عمومی اتصالات 19

1-5 ملاحظات كلی 19
2-5 اتصالات جوشی 19
3-5 اتصالات پیچی 20
 

فصل ششم ؛ الزامات عمومی اعضا  21

1-6 ملاحظات كلی 21
2-6 الزامات عمومی ناحیه شكل پذیر اعضا 21
3-6 كمانش موضعی 21
4-6 الزامات عمومی ستونهای سیستم باربر جانبی لرزه ای 23
1-4-6 بار محوری ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله  23
2-4-6 برش ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله 23
3-4-6 محدودیتهای هندسی  24
24  k ، 5-6 ضریب طول مؤثر ستونها
6-6 وصله ستونهای سیستم باربرجانبی لرزهای 24
7-6 اتصالات پای ستون 25
8-6 ستون های غیر باربر جانبی لرزهای 25

 

فصل هفتم ؛ سیستمهای باربر جانبی لرزهای 27

1-7 ملاحظات كلی 27
 

فصل هشتم ؛ قابهای خمشی ویژه 28

1-8 ملاحظات كلی 28
-2-8 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك 28
3-8 اتصال تیر به ستون 29
4-8 چشمه اتصال 36
-1-4-8 برش چشمه اتصال 37
-2-4-8 ورق های تقویت چشمه اتصال 38
-3-4-8 پایداری ورق های چشمه اتصال 38
5-8 ورقهای پیوستگی 39
6-8 نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر 40
7-8 تیرها 41
8-8 ستونها و وصلههای ستون 42
 

فصل نهم ؛ الزامات قابهای خمشی متوسط 43

1-9 ملاحظات كلی 43
2-9 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك 43
3-9 اتصال تیر به ستون 43
4-9 چشمه اتصال 43
-1-4-9 برش چشمه اتصال 44
-2-4-9 ورق های تقویت چشمه اتصال 44
-3-4-9 پایداری ور قهای چشمه اتصال  44
5 ورق های پیوستگی 44 -9
6-9 تیرها 44
7-9 ستونها و وصلههای ستون 45
 

فصل دهم ؛ الزامات قابهای خمشی معمولی 46

1-10 ملاحظات كلی 46
2-10 اتصال تیر به ستون 46
3-10 چشمه اتصال  46
-1-3-10 برش چشمه اتصال  46
-2-3-10 ورقهای تقویت چشمه اتصال  46
-3-3-10 پایداری ورقهای چشمه اتصال 46
4-10 ورقهای پیوستگی 46
5-10 تیرها 47
6-10 ستونها 47
 

فصل یازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای ویژه 48

1-11 ملاحظات كلی  48
2-11 اعضای مهاربندی 48
3-11 توزیع نیروهای جانبی 49
4-11 اتصالات مهاربندها 50
-1-4-11 نیروی طراحی  50
-2-4-11 طراحی خمشی اتصال مهاربند  50
-3-4-11 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گیره اتصال 51
5-11 تیرها 51
-1-5-11 ملاحظات كلی 51
-2-5-11 تیر دهانه مهاربندهای 7 و 8 شكل  51
6-11 ستونها و وصلههای ستون  53
 

فصل دوازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای معمولی 55

1-12 ملاحظات كلی 55
2-12 اعضای مهاربندی 55
3-12 توزیع نیروی جانبی 55
4-12 اتصالات مهاربندها 55
-1-4-12 نیروی طراحی  55
-2-4-12 مسیر انتقال نیروی مهاربند به گره اتصال  56
5-12 تیرها 56
6-12 ستونها و وصله ستونها  56
 

فصل سیزدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده واگرا 57

1-13 ملاحظات كلی  57
2-13 مدلسازی و تحلیل قاب 57
3-13 الزامات عمومی تیرهای دهانه مهاربندی شده 58
4-13 تیر پیوند 58
-1-4-13 محدودیت ها 58
-2-4-13 برش تیر پیوند  59
59 γp ، -3-4-13 زاویه چرخش غیرارتجاعی مجاز تیر پیوند
-4-4-13 اتصال تیر پیوند به ستون 60
-5-4-13 تقویت كننده های عرضی تیر پیوند  61
-6-4-13 مهارجانبی تیر پیوند 62
5-13 تیر ناحیه خارج از تیر پیوند 62
-1-5-13 نیروهای طراحی 63
-2-5-13 مهارجانبی تیر 64
-3-5-13 اتصال تیر ناحیه خارج از تیر پیوند به ستون  64
-4-5-13 اتصال بال به جان تیر ناحیه خارج از تیر پیوند 64
6-13 طراحی مهاربندها  64
-1-6-13 نیروی طراحی  64
-2-6-13 جزییات مهاربندها  64
-3-6-13 اتصالات مهاربندها  65
-4-6-13 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گره اتصال 65
7-13 طراحی ستونها و وصله ستونها 65
8-13 تعیین نیروهای طراحی اعضای ناحیه خارج از تیر پیوند 65
 
فصل چهاردهم ؛ سیستمهای دوگانه  67
1-14 ملاحظات كلی  67
2-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای ویژه  67
-1-2-14 تیرها 68
-2-2-14 ستونها و وصلههای ستون 68
-3-2-14 مهاربندها 68
-4-2-14 اتصالات 68
3-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای معمولی 69
-1-3-14 تیرها 69
-2-3-14 ستونها و وصلههای ستون 69
-3-3-14 مهاربندها 69
-4-3-14 اتصالات 69
4-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده واگرا 70
-1-4-14 مدل سازی و تحلیل 70
-2-4-14 تیرها 70
-3-4-14 ستونها و وصله های ستون 70
-4-4-14 مهاربندها 70
-5-4-14 اتصالات 70
5-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خشمی متوسط با قاب مهاربندی شده همگرای ویژه  71
-1-5-14 تیرها 71
-2-5-14 ستونها و وصلههای ستون 71
-3-5-14 مهاربندها 71
-4-5-14 اتصالات 72
6-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی متوسط با قاب مهاربندی شده همگرای معمولی 72
-1-6-14 تیرها 72
-2-6-14 ستونها و وصلههای ستون 72
-3-6-14 مهاربندها 73
-4-6-14 اتصالات 73
 
فصل پانزدهم ؛ نظامنامه تضمین كیفیت 74
و بازرسی كار 74 (NDT) 1-15 مسؤولین انجام آزمایشهای غیرمخرب جوش
2-15 مدارك فنی پیمانكار 74
3-15 مدارك عامل تضمین كیفیت 75
4-15 نقاط تحت بازرسی و تناوب بازرسی 75
5-15 بازرسی چشمی جوش 75
جوشها 77 (NDT) 6-15 آزمایشهای غیرمخرب
7-15 بازرس پیچها 79
8-15 بازرسیهای دیگر 81

دانلود طرح لرزه ای سازه های فولادی

چهارشنبه 14 بهمن 1394 ساعت: 18:27
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی


تبلیغات

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 3

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 1,464
بازدید دیروز بازدید دیروز : 831
بازدید هفته بازدید هفته : 3,113
بازدید ماه بازدید ماه : 4,422
بازدید سال بازدید سال : 4,422
بازدید کلی بازدید کلی : 4,422

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.196.42.146
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود