close
تبلیغات در اینترنت
جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

امروز و ساعت دقیقه می باشد.

جستجوگر پیشرفته سایت 

جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

دانلود جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

دانلود پایان نامه مصلحت
جرم انگاری
انواع مجازات
دانلود پایان نامه مصلحت در تقنین قوانین
سیاستهای جنایی و کیفری
دانلود پایان نامه رشته حقوق
دانلود پایان نامه حقوق
دانلود پایان نامه
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 128 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81

دانلود پایان نامه رشته حقوق

جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

فرض علم بر قانون

فرض علم به قانون بیان می‌دارد هر گاه قانونی مراحل رسمی و تشریفاتی وضع و تصویب خود را پشت سر گذاشت. پس از انتشار آن از طریق مجاری رسمی و مقرر شده در قانون و پس از انقضاء مدت زمان مقرر، قانونگذار همه افراد و ساكنین كشور مارا نسبت به آن آگاه فرض می‌كند هر چند در واقع از مفاد قانون اطلاعی نداشته باشند.در كتاب ترمینولوژی حقوقی در تعریف فرض قانونی آمده است.« فرض قانونی عبارتست از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاص ( به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشكلات و اخذ بعضی از نتایج) مانند قرعه ( ماده 57 قانون مدنی) و مدلول ماده 109 همان قانون كه قانون مدنی آن را بدون جهت اماره دانسته است (ماده 1323 قانون مدنی) فرض قانونی همیشه متضمن یك تأسیس قانونی است. یعنی كشف واقعی نمی‌كند به عكس اماره كه همیشه كاشف از واقعیتی است. 
 
همچنین فرض قانونی را معادل اصول عملیه در فقه دانسته و آورده‌اند:
« معادل كامل آن در فقه ما اصول عملیه است و این ضرورت در همه سیستم‌های حقوقی احساس شده كه باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا به فرض قانونی دست بزنند.»  در همین راستا ماده 2 قانون مدنی بیان می‌دارد:
«قوانین15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» همچنین ماده 3 همین قانون بیان می‌دارد:
« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.»
 
با توجه به موارد فوق می‌توان بیان كرد، هر گاه 15 روز مذكور در قانون از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی سپری شود،  قانونگذار به جزء در موارد استثنائی همه افراد كشور را نسبت به مفاد قانون مطلع و آگاه فرض می‌كند به گونه‌ای كه اگر قانون ارتکاب عملی را جرم اعلام كرده باشد و فردی از مجرمانه بودن آن آگاه نباشد و آن عمل را مرتكب شود. نمی‌تواند به استناد عدم آگاهی از مجرمانه بودن عمل از دادگاه در خواست صدور حكم برائت نماید و دادگاهها و محاكم نیز پس از انقضاء این مدت به بررسی آگاهی و جهل افراد نمی‌پردازند. در این گونه موارد به محض ارتكاب جرم و تحقق شرایط لازم بدون بررسی آگاهی یا عدم آگاهی مجرم از مجرمانه بودن عمل، مجازات مقرر اعمال می‌گردد. با این حال در مواد 64 و 66 قانون مجازات اسلامی  در باب حدود قاضی باید اقدام به احراز علم به حكم یا قانون نماید كه این بحث تحت عنوان اشتباه حكمی مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر اكثر حقوقدان و دانشمندان حقوق كیفری اشتباه یا جهل حكمی و عدم آگاهی از اوامر و نوآهی قانون گذاری رافع مسئولیت شناخته نشده است و تاثیری بر مسولیت كیفری افراد ندارد.
 
 یعنی به محض لازم‌الاجرا شدن قوانین افراد جامعه نسبت به آن آگاه محسوب شده و دفاع جهل یا عدم آگاهی از انسان پذیرفته نیست حقیقت اینست كه علم و آگاهی شهروندان به همه قوانین به ویژه قوانین كیفری آن هم در كشورهایی كه وضع این قبیل قوانین رو به فزونی است انتظاری به دور از واقع است. ناكافی بودن وسایل انتشار قانون و بی سوادی مردم نیز همواره مزید بر علت بوده است. عامل مهم دیگری كه بر برداشتهای ناروا و فهم نادرست از قوانین وسعت عمل بخشیده مبهم بودن بعضی از مقررات است. بنابراین وقتی گفته می‌شود كه جهل به قانون رافع تكلیف نیست، مراد جامعه‌ای برخوردار از تشكیلات منظم قانونگذاری و اجرایی است، به طوری كه وقتی قانونی صریح و بی ابهام به تصویب رسید و از طریق رسانه‌های گروهی انتشار یافت دست یابی و آگاهی برای همه ممكن باشد. در این صورت است كه اگر كسی ادعای جهل و اشتباه كرد می‌توان ناآگاهی او را ناشی از سستی و اهمال خود او دانست به همین دلیل قاعده جهل به قانون رافع تكلیف نیست در روزگار ما دیگر قاعده‌ای مطلق نیست البته لزوم حفظ نظم اجتماعی اقتضاء می‌كند كه موارد استثناء به همان جهل یا اشتباهای قهری محدود گردد. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مصلحت

جرم انگاری

انواع مجازات

مصلحت در تقنین قوانین

سیاستهای جنایی و کیفری

 
 
 

نقش آگاهی به قانون در مسولیت كیفری

درباره نقش آگاهی یا علم به قانون نظریات مختلفی ارائه شده است.  ولی نظریه‌ای كه اغلب دانشمندان و حقوقدانان كیفری مورد قبول قرار داده‌اند این نظریه است كه علم به قانون سازنده سوء نیت جزایی است در بررسی این نظریه توضیح مختصری لازم است « تحلیل نهایی، سوء نیت جزائی، به دو عنصر یا جزء تجزیه می‌شود: نخست تعلق اراده به فعل ممنوع جزایی و دیگر علم فاعل به اجزای سازنده ركن مادی جرم»  پیروان این نظریه دو توجیه برای تاثیر آگاهی بیان داشته‌اند:
 
1- عده‌ای بر پایه یك تحلیل روانشناختی می‌گویند: « قصد مجرمانه یعنی خواست مخالفت با قانون جزا و تعلق اراده بر انجام یا ترك خلاف اراده قانونگذار به عبارت دیگر اراده تجاوز به حق مورد حمایت این قانون و چون اراده هر چیزی بدون علم به آن چیز تحقق پذیر نیست. پس اراده مخالفت با قانون تنها نزد كسی قابل تصور است كه از وجود قانونی كه با آن مخالفت می‌كند از الزامی بودن آن آگاه و مطلع باشد، از این رو جهل و اشتباه مرتكب در وجود قانون، مانع از تحقق قصد مجرمانه خواهد شد. 
 
2- برخی دیگر  لزوم عمل به قانون در تحقق سوء نیت جزایی را بر پایه ضرورت هدف دار بودن مجازات توجیه كرده و بر آنند كه «انسان تنها به این جهت كه فعل زیانباری از او صادر شده و جامعه را دچار خسارت ساخته است مجازات نمی‌شود بلكه كیفر او بیشتر به خاطر روحیه خطرناك و اراده مجرمانه‌ای است كه ارتكاب فعل مجرمانه از وجود آن نزد فاعل خبر می‌دهد. لذا غرض (عمده) از اجرای مجازات نسبت به مرتكب اینست كه او را متوجه نادرستی عمل می‌سازد تا در آینده راه اصلاح خود و ترك اعمال مجرمانه را در پیش گیرد. حال اگر انسان در زمان ارتكاب جرم به هیچ روی ممنوعیت و مجرمانه بودن آن را نداند و در نتیجه ذهن و روان او از هر گونه اندیشه مجرمانه خالی باشد اجرای مجازات هم لغو و هم بی فایده می‌نماید.» 
 
در حقوق اسلامی به موجب قاعده (الحدود تدرأ بالشبهات) كه اكثر علمای اهل تسنن و تشیع به آن استناد كرده‌اند در موارد عروض شبهه اعم از موضوعی و حكمی، كیفرها برداشته می‌شود. مقصود شارع شاید چنین باشد كه مكلف با وجود شبهه، به تكلیف واقعی خود آگاه نیست و بنابراین، نمی‌توان فعل جرائم را كه فاعل به حلیت آن اعتقاد داشته است ناشی از سوء نیت او دانست. در واقع حكم مجازات برای گناهانی نیست كه از روی اشتباه و ناآگاهی صورت گرفته است بلكه برای گناهانی است كه از روی علم و عمدا ارتكاب یافته است.
 
 
 
 
فهرست مطالب
جایگاه مصلحت در تقنین قوانین1
بیان مسئله4
ب)سوالات و فرضیات تحقیق5
ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق:6
د- اهداف وکاربرد های تحقیق:6
ه- روش انجام تحقیق:7
و- موانع وضرورتهای تحقیق:7
1-1: مصلحت از دیدگاه  لغوی9
2-1. مصلحت از دیدگاه اصطلاحی9
2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی13
3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی14
3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری15
1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت16
 

فصل اول: سیاست جنایی18

1- فرض علم بر قانون18
1-1 نقش آگاهی به قانون در مسولیت كیفری20
2- 1 – توجیهات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون22
2- جرم اِنگاری23

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان24

2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام28

1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن30

2-3- علل و معیارهای جرم زدایی33

3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی34
4- جرائم مادی صرف36
1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی39
2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف40
1-2-4- كاهش مشكلات اجرائی قوانین كیفری41
2-2-4- افزایش مراقبت و كارآیی41
3-2-4-جلوگیری از بروز بی‌عدالتی42
4-2-4- افزایش كنترل بر فعالیت‌ها و اقدامات اشخاص حقوقی42
5-مصونیت44
1-5  منفعت اجتماعی44
2- 5 سهولت جمع‌آوری دلایل وقوع جرم45
3-5  تضمین بهتر حقوق فردی45
4-5  استقلال حاکمیت دولتها45
5-5  مصونیت‌های کیفری با فشار داخلی46
6-5- انواع مصونیتها با منشاء داخلی47
1-6-5  نمایندگان پارلمان47
2-6-5  وکلای دادگستری47
3-6-5  قضات دادگستری48
7-5 مصونیت با منشاء خارجی ( مصونیت سیاسی یا دیپلماتیک )48
8-5 توجیهات ارائه شده49
 

فصل دوم: سیاست كیفری51

1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات51
1-1- دیدگاه ابزارگرایانه52
2-1- دیدگاه گذشته گرایانه53
2-انواع مجازات57
1-2-حدود57
1-1-2- ملاك تشریع احكام در اسلام59
2-1-2- عقل و ملاكات احكام59
3-1-2- ملاكات احكام و مقتضیات زمان60
4-1-2-تأخیر در اجرای حدود62
5-1-2- عدم اجرای حد62
6-1-2- تغییر كیفیت اجرای حد63
2-2-قصاص65
1-3-2- ویژگیهای مجازات های تعزیری73
2-3-2- تخییر مطلق در تعزیر74
3-3-2-الزام به تعقیب و اجرای تعزیر74
4-3-2-سودمندی و نوآوری‌‌ واكنش‌ها در تعزیرات75
4-2- دیات80
5-2- مجازاتهای بازدارنده81
 
 
 

دانلود جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

شنبه 26 دي 1394 ساعت: 10:58
مطالب تصادفی
مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی


تبلیغات

آمار


آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 3

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 843
بازدید دیروز بازدید دیروز : 697
بازدید هفته بازدید هفته : 843
بازدید ماه بازدید ماه : 29,831
بازدید سال بازدید سال : 209,013
بازدید کلی بازدید کلی : 1,292,456

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.81.183.183
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

خبرنامه

براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود